Domnívali jsme se, že na rozhlednu vyrazíme ze zaniklé osady
   Milíře, kde zaparkujeme auto. Bylo to ale jinak, už na za -
   čátku odbočky ze silnice č. 210 je cedule se zákazem vjezdu.
   Přitom cesta je velmi široká, je to taková lesní dálnice.
   Přidává to proto turistům 2 - 2,5 km šlapání navíc. Co se dá
   dělat...
   Prošli jsme kolem pár domů v Milířích, mimochodem stojí na
   krásném místě, značená cesta odbočuje vpravo, my se ale drželi    

   stále rovně a pokračovali po neznačené cestě přímo do mír -
   ného kopce a za chvíli se věž ukázala.
   Je to klasický stožár s vyhlídkovou plošinou, v tomto pří -
   padě bezobslužnou. Nad je je ještě hezkých pár metrů konstruk-
   ce.
   Ano, výhled je vskutku královský, kruhový, jen je třeba chytit    

   lepší počasí, než se povedlo nám.

   DATA


   VÝŠKA PLOŠINY           : 29 M


   POČET SCHODŮ           : 152


   NADMOŘSKÁ VÝŠKA     : 836 M


   GPS                             :  50°08'15.18"N, 12°43'45.51"E